Warning: include(/home/equippeco/public_html/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/equippeco/public_html/wp-settings.php on line 84

Warning: include(/home/equippeco/public_html/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/equippeco/public_html/wp-settings.php on line 84

Warning: include(): Failed opening '/home/equippeco/public_html/wp-content/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/equippeco/public_html/wp-settings.php on line 84
Templates – EQuiPPe

Templates

Fyzická gramotnost

„Fyzická gramotnost lze charakterizovat jako motivaci, důvěru, fyzickou kompetenci, znalosti a porozumění k tomu, aby si cenili a převzali zodpovědnost za zapojení do tělesných aktivit po celý život.“
(IPLA, 2017)

Zatímco fyzická gramotnost je zastřešujícím pojmem, který zahrnuje principy, které mohou řídit praxi, tělesná výchova je název předmětu, který zaujme učební osnovy. PE se skládá z řady disciplinovaných pohybových aktivit, jako je sport, tanec, dobrodružná aktivita a fitness, které se příliš často snižují na důraz na specifické motorické dovednosti navzdory stanovenému cíli fyzické aktivity zaměřené na cílené a volně vybrané rysy životního stylu jednotlivce.

Pokud má tělesná výchova nějaký dopad na způsob, jakým se jednotlivci účastní celoživotní fyzické aktivity, mají významný vliv na způsob, jakým učíme a na způsob, jakým budeme žáky / studenty vytvářet zkušenosti.

Praxe

Inkluzivní praktiky, které uznávají důležitost uspokojování individuálních potřeb žáků, jsou nezbytné, pokud chceme podněcovat zájem a touhu po nich, aby využili příležitosti, které hodnotí fyzickou aktivitu jako nedílnou součást budoucího životního stylu. Důležité je, že proces stanovení dosažitelných individuálních a kolektivních cílů bude sloužit k poskytnutí takových pobídek, které mají schopnost zvýšit představy žáků / studentů o sebehodnocení a důvěře. Ty budou zase posíleny, jelikož jednotlivci získají rostoucí úroveň fyzické kompetence v celé řadě smysluplných fyzických výzev.

Bez pocitu zlepšení fyzické kompetence je nepravděpodobné, že by jednotlivci našli fyzickou aktivitu odměnou. Konečným cílem musí být proto povzbudit jednotlivce k tomu, aby se stali „nezávisle aktivními“ se znalostmi, porozuměním a schopností převzít odpovědnost za rozhodování o volbách životního stylu. To samo o sobě vyžaduje demokratičtější model výuky a učení. Následující výukové epizody slouží jako příklady pro podporu fyzické gramotnosti.

International Physical Literacy Association (2017) @ https://www.physical-literacy.org.uk. Accessed on 20/3/18.

Sprinty

Atletika nabízí žákům možnosti jak rozvíjet své základní pohybové dovednsoti. Učíme je zdokonalovat základní pohyby jako běh, skoky, hod, stejně jako rozvíjíme flexibilitu, sílu, rovnováhu, koordinaci a další pohybové dovednosti. Ne všichni žáci mají rádi formální výuku sprintu, naštěstí “sprinty” jsou jedny z nejjednoduších “běžeckých úkolů”, které lze představit velké skupině žáků. “Sprint” má potenciál být příjemnou aktivní zkušeností, protože žáci mají množství příležitostí “vyběhnout”. Je třeba miniální množství pomůcek, jednoduchá organizace, s minimálními prostoji při čekání, než na žáka “přijde řada”.

Download File

Vytrvalostní běh

Učíme žáky využívat naučené pohybové dovednosti různým způsobem, propojovat je do složitějších pohybových vzorců, využívat pohybové dovednosti v nových situacích. Ve výuce TV využíváme pohybové aktivity, pohybové hry aj. k rozvoji vzájemné komunikace, spolupráce a také soupeření a kompetice v bezpečných podmínkách. Měli bychom pomoci žákům porozumět jak zlepšovat pohybové dovednosti a schopnosti, porovnávat své výkony s předchozími a snažit se zlepšovat, aby dosáhli svého osobního maxima.

Download File

Kraby a krevety

EQUIPPE podporuje myšenku, že žáci pro rozvoj pohybové gramotnosti potřebují mít zkušenosti s během, skokem a házením v zajímavé, akční a dynamické podobě. Formou nenásilných her a cvičení.

Download File

Tým nahoře – tým dole

Cíl

  • Procvičování hodu z různých odhodových pozic.
  • Porozumění tomu, jak výchozí pozice pro hod ovlivní velikost síly, kterou musíme vyvinout.
  • Zdokonalování hodu na přesnost z různých odhodových pozic.

Download File

Obrázky

Žáci by měli mít příležitost rozvíjet své dovednosti a učit se, jak je používat různými způsoby a propojovat je do složitějších pohybových vzorců. Měli by si užívat v TV vzájemné komunikace a spolupráce. Měli by postupně získat porozumění, jak lze pohybové aktivit rozvíjet a zdokonalovat, jak rozvíjet své pohybové schopnosti (rychlost, vytrvalost, sílu, flexibilitu apod.). Jakým způsobem lze hodnotit úroveň svých pohybových dovedností a schopností a pochopit prospěšnost aktivního životního stylu pro své zdraví a svůj vlastní rozvoj. Měli by se naučit tančit s využitím řady pohybových vzorců.

Download File

Kuřata

Žáci by měli být seznamováni se základními pohybovými dovednostmi, zvyšovat své
kompetence a sebejistotu a využívat širokou škálu možností ke zvyšování své zručnosti,
svých dovedností rovnovážných a koordinačních, a to činnostmi indovoduálními i
skupinovými. Žáci by se měli naučit tančit pomocí jednoduchých tanečně-pohybových
vzorců.

Download File

Rodinný piknik

Žáci by měli mít příležitost rozvíjet své dovednosti a učit se, jak je používat různými způsoby a propojovat je do složitějších pohybových vzorců. Měli by si užívat v TV vzájemné komunikace a spolupráce. Měli by postupně získat porozumění, jak lze pohybové aktivity rozvíjet a zdokonalovat, jak rozvíjet své pohybové schopnosti (rychlost, vytrvalost, sílu, flexibilitu apod.). Jakým způsobem lze hodnotit úroveň svých pohybových dovedností a schopností a pochopit prospěšnost aktivního životního stylu pro své zdraví a svůj vlastní rozvoj. Měli by se naučit tančit s využitím řady pohybových vzorců.

Download File

házení a chytání

Základní dovednosti pohybu jsou specifickou skupinou dovedností, které zahrnují různé
části těla, jako jsou nohy, nohy, trup, hlava, paže a ruce. V tomto případě se jedná o rozvoj
dovedností v oblasti řízení míče. Jsou mezi dovednostmi, které jsou potřebné jako základ
pro komplexnější a specializované dovednosti, které budou žáci potřebovat po celý život,
aby se mohli účastnit široké škály pohybových aktivit.

Download File

Zamiř na cíl

Základní dovednosti pohybu jsou specifickou skupinou dovedností, které zahrnují různé
části těla, jako jsou nohy, nohy, trup, hlava, paže a ruce. V tomto případě se jedná o rozvoj
dovedností v oblasti řízení míče. Jsou mezi dovednostmi, které jsou potřebné jako základ
pro komplexnější a specializované dovednosti, které budou žáci potřebovat po celý život,
aby se mohli účastnit široké škály pohybových aktivit.

Download File

Hra se jmény

Základní dovednosti pohybu jsou specifickou skupinou dovedností, které zahrnují různé
části těla, jako jsou nohy, nohy, trup, hlava, paže a ruce. V tomto případě se jedná o rozvoj
dovedností v oblasti řízení míče. Jsou mezi dovednostmi, které jsou potřebné jako základ
pro komplexnější a specializované dovednosti, které budou žáci potřebovat po celý život,
aby se mohli účastnit široké škály pohybových aktivit.

Download File

Vlak

Základní dovednosti pohybu jsou specifickou skupinou dovedností, které zahrnují různé části těla, jako jsou nohy, nohy, trup, hlava, paže a ruce. V tomto případě se zaměřujeme na lokomoční aktivity – pohyby jednotlivých částí těla, v různých směrech – chůze, běh, přískoky, skoky, poskoky a změny poloh.

Download File

Přihrávání a držení míče

Žáci by měli rozvíjet a používat širokou paletu dovedností, a učit se, jak je využívat v
rozdílných situacích. Měli by si osvojit komunikace, spolupráci a soutěživost. Dále by měli
rozvíjet porozumění cestě za vlastním zlepšením, jakožto I schopnost sebehodnocení a
rozpoznání vlastního úspěchu. Žáci by měli být učeni útočným i obranným činnostem
jednotlivce, jakožto I týmu. Nejedná se tedy pouze o replikování konkrétní techniky, ale o
sportovní hru s mnohem větším přesahem.

Download File

10 přihrávek

Týmové hry vyžadují vice než jen znalosti pravidel a ochotu zapojit se: následující
informace reflektují základní potřebné individuální dovednosti s míčem, jako jsou
chytání, házení, míření a týmová hra.

Download File

Kouzla s míčem

Týmové hry vyžadují vice než jen znalosti pravidel a ochotu zapojit se: následující
informace reflektují základní dovednosti s míčem, které jsou potřebné pro rozvoj
technických kompetencí.

Download File

Rovnováha 1

Gymnastika je jednou z nejkomplexnějších aktivit v rámci vzdělávacího programu TV. Vyžaduje postupné zvládnutí řady pohybových dovedností, nácvik gymnastických prvků. Dále rozvíjí řadu schopností, jako silové schopnosti, flexibilitu, rychlost, koordinační schopnosti, rovnováhu apod.

Download File

Práce s partnerem

Žáci by měli mít příležitost rozvíjet své dovednosti a, učit se, jak je používat různými způsoby a propojovat je do složitějších pohybových vzorců. Měli by si užívat v TV vzájemné komunikace, spolupráce, ale naučit se v bezpečném prostředí si i vzájemně konkurovat, soutěžit a umět zpracovat výhru a hlavně prohru. Měli by postupně získat porozumění tomu, jak lze pohybové aktivit rozvíjet a zdokonalovat, jak rozvíjet své pohybové schopnosti (rychlost, vytrvalost, sílu, flexibilitu apod.). Jakým způsobem lze hodnotit úroveň svých pohybových dovedností a schopností a pochopit prospěšnost aktivního životního stylu pro své zdraví a svůj vlastní rozvoj.

Download File

Rovnováha 2

Žáci by měli rozvíjet základní pohybové dovednosti, být stále více kompetentní a sebejistější v provádění těchto základních pohybových dovedností a mít přístup k širokému spektru příležitostí jak tyto dovednosti rozvíjet, pracovat na rozvoji pohybových schopností, jako je rovnováha, koordinace, a to jak inodividuálně tak ve spoluprávci s druhými.

Download File

Abeceda zdravé výživy

Pochopit a podpořit zásady uvažování o zdravém stravování.

Download File

Paměťový orientační závod

Cílem je, aby se žáci naučili zapamatovávat a předávat důležité informace.

Download File

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/equippeco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3783