Warning: include(/home/equippeco/public_html/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/equippeco/public_html/wp-settings.php on line 84

Warning: include(/home/equippeco/public_html/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/equippeco/public_html/wp-settings.php on line 84

Warning: include(): Failed opening '/home/equippeco/public_html/wp-content/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/equippeco/public_html/wp-settings.php on line 84
Templates – EQuiPPe

Templates

Umiejętność fizyczna

„Umiejętność fizyczną można opisać jako motywację, pewność siebie, kompetencje fizyczne, wiedzę i zrozumienie, aby cenić i brać odpowiedzialność za zaangażowanie w aktywność fizyczną na całe życie.”
(IPLA, 2017)

Podczas gdy Umiejętność Fizyczna jest nadrzędną koncepcją, która obejmuje zasady, które mogą kierować praktyką, wychowanie fizyczne jest nazwą przedmiotu, który zajmuje program nauczania. PE składa się z szeregu zdyscyplinowanych aktywności fizycznych, takich jak sport, taniec, przygodowe zajęcia i fitness, które zbyt często sprowadza się do nacisku na określone umiejętności motoryczne, pomimo stwierdzonego celu, jakim jest wykonywanie czynności fizycznych celowymi i dowolnie wybranymi cechami indywidualnego stylu życia.

Jeśli wychowanie fizyczne ma mieć jakikolwiek wpływ na sposób, w jaki jednostki angażują się w trwającą całe życie aktywność fizyczną, istnieją znaczące implikacje dla sposobu, w jaki uczymy i sposobu, w jaki konstruujemy uczniów / uczniów uczących się doświadczeń.

Praktyki

Praktyki integracyjne, które uwzględniają wagę zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów, są niezbędne, jeśli mamy pobudzać zainteresowanie i pragnienie, by wykorzystali możliwości, które cenią aktywność fizyczną jako integralną cechę przyszłego stylu życia. Co ważne, proces ustalania osiągalnych indywidualnych i zbiorowych celów będzie służył zapewnieniu tego rodzaju bodźców, które będą w stanie wzmocnić poglądy uczniów / studentów na poczucie własnej wartości i zaufanie. Te z kolei zostaną wzmocnione, gdy jednostki uzyskają rosnący poziom fizycznych kompetencji w szerokim zakresie znaczących fizycznych wyzwań.

Bez poczucia polepszenia fizycznych kompetencji jest mało prawdopodobne, aby ludzie odnosili satysfakcję z aktywności fizycznej. Dlatego naszym ostatecznym celem musi być zachęcanie jednostek do „niezależnej aktywności”, z wiedzą, zrozumieniem i zdolnością do wzięcia odpowiedzialności za podejmowanie decyzji dotyczących wyboru stylu życia. To samo w sobie wymaga bardziej demokratycznego modelu nauczania i uczenia się. Poniższe epizody nauczania służą jako przykłady do promowania sprawności fizycznej.

International Physical Literacy Association (2017) @ https://www.physical-literacy.org.uk. Accessed on 20/3/18.

Ćwiczenia biegowe – Sprint

Ćwiczenia lekkoatletyczne to szansa dla uczniów na rozwijanie podstawowych umiejętności ruchowych. Uczniowie powinni ćwiczyć i doskonalić podstawowe ruchy, takie jak bieg, skoki i rzuty oraz trenować giętkość, siłę, równowagę, zwinność i koordynację ruchową.

Download File

Ćwiczenia biegowe na dystans

Uczniowie powinni mieć możliwość stosowania i rozwijania szerokiego zakresu umiejętności, ucząc się jak korzystać z nich w różny sposób tak, aby razem tworzyły działania i sekwencje ruchu. Powinni czerpać radość z porozumiewania się, współpracy i współzawodnictwa między sobą. Uczniowie powinni zrozumieć jak mogą poprawić swoje umiejętności fizyczne, nauczyć się jak rozpoznać swój sukces, jak porównać swoje dokonania z wcześniejszymi i jak, aby osiągnąć możliwie najlepszy wynik, zastosować poprawki.

Download File

Kraby i krewetki

EQUIPPE stoi na stanowisku, że jeśli uczniowie mają rozwinąć swój alfabetyzm fizyczny, muszą uczestniczyć w dynamicznych i wymagających ćwiczeniach na bieganie, skakanie i rzucanie.

Download File

Drużyna na górze, drużyna na dole

Cele szczegółowe:

  • Ćwiczenie rzucania z różnych pozycji
  • Ćwiczenie rzucania z różnych pozycji, zrozumienie jak pozycja startowa wpływa na siłę przyłożoną do rzutu.
  • Poprawa precyzji rzucania do celów z różnych pozycji startowych.

Download File

Obrazy

Uczniowie powinni mieć możliwość stosowania i rozwijania szerokiego zakresu umiejętności, ucząc się jak korzystać z nich w różny sposób tak, aby razem tworzyły działania i sekwencje ruchu. Powinni czerpać radość z porozumiewania się, współpracy i współzawodnictwa między sobą. Powinni wykształcić w sobie zrozumienie jak mogą doskonalić swoje umiejętności i jak ocenić i docenić własny sukces. Powinno się je nauczyć tańczyć tak, aby umiały korzystać z różnych wzorców ruchowych.

Download File

Kurczaczki

Uczniowie (indywidualnie i w grupach) powinni rozwijać swoje podstawowe umiejętności ruchowe, stawać się coraz bardziej kompetentni i pewni siebie oraz korzystać z szerokiego spektrum możliwości, w celu poprawy giętkości, równowagi i koordynacji. Powinno się ich nauczyć tańczyć tak, aby umieli korzystać z różnych wzorców ruchowych.

Download File

Piknik rodzinny

Uczniowie powinni mieć możliwość stosowania i rozwijania szerokiego zakresu umiejętności, ucząc się jak korzystać z nich w różny sposób tak, aby razem tworzyły działania i sekwencje ruchu. Powinni czerpać radość z porozumiewania się, współpracy i współzawodnictwa między sobą. Powinni wykształcić w sobie zrozumienie jak mogą doskonalić swoje umiejętności i jak ocenić i docenić własny sukces. Powinno się je nauczyć tańczyć tak, aby umiały korzystać z różnych wzorców ruchowych.

Download File

Podstawowe umiejętności ruchowe i operowania piłką Rzucanie i łapanie

Podstawowe umiejętności ruchowe są szczególnym zestawem umiejętności obejmującym różne części ciała, takie jak stopy, nogi, tułów, głowa, ręce i ręce.W tym przypadku naszym celem jest rozwój umiejętności operowania piłką.Należą one do umiejętności wymaganych jako podstawa dla bardziej złożonych i specjalistycznych umiejętności, których uczniowie będą potrzebować przez całe życie, aby móc uczestniczyć w szerokim zakresie aktywności fizycznej.

Download File

Rzut do celu

Podstawowe umiejętności ruchowe są szczególnym zestawem umiejętności obejmującym różne części ciała, takie jak stopy, nogi, tułów, głowa, ręce i ręce. W tym przypadku naszym celem jest rozwój umiejętności operowania piłką. Należą one do umiejętności wymaganych jako podstawa dla bardziej złożonych i specjalistycznych umiejętności, których uczniowie będą potrzebować przez całe życie, aby móc uczestniczyć w szerokim zakresie aktywności fizycznej.

Download File

Podstawowe umiejętności ruchowe i operowania piłką Gra w imiona

Podstawowe umiejętności ruchowe są szczególnym zestawem umiejętności obejmującym różne części ciała, takie jak stopy, nogi, tułów, głowa, ręce i ręce. W tym przypadku naszym celem jest rozwój umiejętności operowania piłką. Należą one do umiejętności wymaganych jako podstawa dla bardziej złożonych i specjalistycznych umiejętności, których uczniowie będą potrzebować przez całe życie, aby móc uczestniczyć w szerokim zakresie aktywności fizycznej.

Download File

Podstawowe umiejętności ruchowe i operowania piłką Pociąg

Podstawowe umiejętności ruchowe są szczególnym zestawem umiejętności obejmującym różne części ciała, takie jak stopy, nogi, tułów, głowa, ręce i ręce. W tym przypadku, chodzi nam o rozwój umiejętności ruchowych. To ćwiczenie grupuje umiejętności i działania w trzech podstawowych kategoriach umiejętności ruchowych: Umiejętności układu ruchu to te angażujące ciało poruszające się w jakimkolwiek kierunku z jednego punktu do drugiego. Umiejętności układu ruchu w tym ćwiczeniu obejmują spacerowanie, bieganie, robienie uników, skakanie, podskakiwanie i skakanie przez skakankę.

Download File

Przekazywanie i podawanie piłki

Uczniowie powinni kontynuować stosowanie i rozwijanie szerszego zakresu umiejętności, ucząc się różnych sposobów w jaki mogą z nich korzystać. Powinni czerpać radość z porozumiewania się, współpracy i współzawodnictwa między sobą. Powinni wykształcić w sobie zrozumienie jak mogą doskonalić swoje umiejętności i jak docenić własny sukces. Należy nauczyć dzieci jak grać w gry zespołowe, zmodyfikowane gdzie jest to możliwe (np. badminton, koszykówka, krykiet, piłka nożna, hokej, siatkówka, rounders – gra podobna do palanta, tennis) i jak stosować podstawowe zasady ataku i obrony. Można wyciągnąć wniosek, że uczenie gier zespołowych powinno wykraczać poza zwykłe nauczanie oparte na jedynie naśladowaniu techniki, co jest częstą praktyką w szkołach.

Download File

Gra 10 podań

Gry zespołowe wymagają czegoś więcej niż znajomości reguł i ochoty do włączenia się: te materiały odnoszą się do niektórych indywidualnych umiejętności potrzebnych w grze, takich jak łapanie, rzucanie, rzucanie do celu i umiejętność gry w zespole.

Download File

Magiczna piłka

Gry zespołowe wymagają czegoś więcej niż znajomości reguł i ochoty do włączenia się: te ćwiczenia odnoszą się do pewnych umiejętności operowania piłką, które osoby chcące osiągnąć kompetencje techniczne, muszą nabyć.

Download File

Utrzymywanie równowagi 1

Gimnastyka jest jednym z najbardziej wszechstronnych obszarów aktywności w ramach programu nauczania wychowania fizycznego. Łączy w sobie różnorodne umiejętności takie jak użycie i rozwijanie siły, giętkości, szybkości, równowagi, koordynacji i dyscypliny.

Download File

Praca z partnerem

Uczniowie powinni mieć możliwość stosowania i rozwijania szerokiego zakresu umiejętności, ucząc się jak korzystać z nich w różny sposób tak, aby razem tworzyły działania i sekwencje ruchu. Powinni czerpać radość z porozumiewania się, współpracy i współzawodnictwa między sobą. Powinni wykształcić w sobie zrozumienie jak mogą doskonalić swoje umiejętności i jak ocenić i docenić własny sukces.

Download File

Utrzymywanie równowagi 2

Uczniowie (indywidualnie i w grupach) powinni rozwijać swoje podstawowe umiejętności ruchowe, stawać się coraz bardziej kompetentni i pewni siebie oraz korzystać z szerokiego spektrum możliwości, w celu poprawy giętkości, równowagi i koordynacji.

Download File

Alfabet zdrowego odżywiania

Celem gry jest zrozumienie i promowanie zasad zdrowego odżywiania

Download File

Bieg na orientację

Główny cel gry: dzieci powinny nauczyć się jak zapamiętywać i przekazywać istotne informacje

Download File

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/equippeco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3783